Giải thích thuật ngữ liên quan đến căn hộ chung cư.

Giải thích thuật ngữ liên quan đến căn hộ chung cư.
Giải thích thuật ngữ liên quan đến căn hộ chung cư.

NHÀ ĐẤT AN TOÀN - Các cụm từ thường được liệt kê dưới đây trong hợp đồng sẽ được hiểu/quy định theo các ý nghĩa thông thường như dưới đây: 

a. “Căn hộ” là một căn hộ chung cư cao tầng nằm trong Khu căn hộ, đang được xây dựng theo thiết kế đã được phê duyệt, với số mã hiệu và các chi tiết thông số kỹ thuật được mô tả tại Phụ lục của Hợp đồng; 

b. “Diện tích” là phần diện tích của Căn hộ được xác định theo Phụ lục đính kèm Hợp đồng; 

c. “Tổng Giá bán Căn hộ” là mức giá hai bên đã thỏa thuận, nêu tại Điều XXX và Phụ lục ... của Hợp đồng. Tổng Giá bán Căn hộ bao gồm Giá bán căn hộ tính theo đơn giá, thuế giá trị gia tăng, phí bảo trì căn hộ, nhưng chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí, và chi phí khác mà Bên mua sẽ phải thanh toán theo quy định tại Hợp đồng này và/hoặc theo quy định của Nhà nước;  

d. “Giấy chứng nhận” là Giấy chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Căn hộ theo qui định pháp luật;  

e. "Hợp đồng" là bản hợp đồng này cùng tất cả các Phụ lục kèm theo nhằm mục đích giải thích, mô tả chi tiết và/hoặc bổ sung sửa đổi các quy định trong Hợp đồng tại từng thời điểm, cũng như các hồ sơ, tài liệu đính kèm.  

f. "Khu căn hộ …" (cách gọi khác là Dự án …) là tổ hợp công trình gồm … tòa nhà chung cư, thương mại.

g. "Khu đô thị" là Khu đô thị thương mại và du lịch do Công ty A làm Chủ đầu tư theo các chấp thuận, cho phép của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

h. “Ngày bàn giao dự kiến” là ngày Bên bán dự kiến hoàn thành việc đầu tư xây dựng để bàn giao Căn hộ cho Bên mua. Ngày bàn giao dự kiến được quy định tại Điều XXX Hợp đồng.  

i. “Ngày bàn giao thực tế” là ngày thực tế Bên mua tiếp nhận căn hộ trong khoảng thời gian được quy định tại Thông báo bàn giao. Trong trường hợp Bên mua không đến nhận bàn giao căn hộ hoặc từ chối nhận bàn giao căn hộ trong khoảng thời gian hợp lệ được quy định tại Thông báo bàn giao, Ngày bàn giao thực tế sẽ được tính là ngày cuối cùng của thời hạn bàn giao như được quy định trong Thông báo bàn giao. 

j. “Nội quy Quản lý và sử dụng nhà chung cư” là tổng hợp các quy định chung cho các hộ gia đình tại Khu Căn hộ …, theo mẫu tại Phụ lục đính kèm Hợp đồng, cùng tất cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có) của Nội quy tại từng thời điểm; 

k. “Phần sở hữu riêng của Bên Mua Căn hộ“ là phần diện tích (đo từ tim tường đến tim tường) và tài sản nằm bên trong Căn hộ,bao gồm cả diện tích ban công, logia và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn hộ; 

l. “Phần sở hữu riêng của Bên bán Căn hộ” là phần diện tích, cơ sở hạ tầng, tài sản, công trình tiện ích thuộc Tòa nhà do Bên bán bỏ vốn đầu tư và không chuyển nhượng quyền sở hữu cho Bên Mua theo xác định trong Hợp đồng. Việc khai thác, sử dụng các tài sản này do Bên bán toàn quyền quyết định; 

m. “Phần sở hữu và sử dụng chung“ là các diện tích và tài sản tại Tòa nhà Bên mua đựơc sử dụng chung với các chủ sở hữu khác phù hợp theo Bản Nội quy Quản lý và Sử dụng nhà chung cư và các quy định của pháp luật; 

n. “Tòa nhà” là Tòa nhà có Căn hộ, thuộc Khu Căn hộ …, Khu đô thị; 

o. “Thông báo Bàn giao” là văn bản thông báo của Bên bán gửi cho Bên mua theo Điều XXX của Hợp đồng này, trong đó yêu cầu Bên mua nhận bàn giao Căn hộ trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ (và tính cả) ngày gửi thông báo đó và nêu rõ khoản tiền thanh toán mà Bên mua phải trả khi nhận bàn giao;  

p. “Thời hạn bàn giao” là khoảng thời gian hợp lệ để Bên mua đến nhận bàn giao Căn hộ và được ghi trong Thông báo bàn giao.   

q. “Penthouse” là căn hộ nằm cao nhất của tòa nhà chung cư, thường được gọi là căn hộ thông tầng. 

r. “Logia” là phần khoảng trống trong căn hộ, tách biệt với các phòng khác nhưng chỉ có một mặt tiếp xúc với thiên nhiên.

MỸ ANH

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.